Publicatiedatum: 07-06-2019

Nieuws

Bestuurders enthousiast over praktijkervaringen integraal toezicht en handhaving

Burgemeesters Jan Nieuwenburg (Hoorn) en Henk Lambooij (Putten) vertelden op het VNG Jaarcongres tijdens de sessie 'Organiseren van integraal toezicht en handhaving, een complexe opgave?' vol passie aan 50 collega bestuurders hoe zij door samenwerking binnen de gemeente en met ketenpartners bijdragen aan leefbaarheid.

Integraal samenwerken

Met de aanpak Vitale Vakantieparken en de wijkgerichte aanpak vanuit de Landelijke Structuur Interventieteams passeerden verschillende casussen en ervaringen. Aanwezigen onderkenden het belang van meer integraal samenwerken, dat aansluit bij de verenigingsstrategie Gemeenten 2020-2024. VNG KCHN gaat concrete vervolgstappen zetten, die bijdragen aan leefbaarheid en betere dienstverlening aan inwoners.

Na afloop van de middagsessie maakte burgemeester Lucas Bolsius (gemeente Amersfoort) samen met burgemeester Jan van Nieuwenburg onderstaande vlog.

Heeft u vragen over bovengenoemde aanpakken of wilt u toewerken naar meer integraal toezicht en handhaving? Mail uw vraag naar nalevingverberg dit@vng.nl.