Publicatiedatum: 05-06-2019

Nieuws

Aanpak Haagse Pandbrigade ook in 2018 succesvol

De aanpak van de Haagse Pandbrigade was ook in 2018 succesvol. Dit blijkt uit het VTH jaarverslag, waarin het college rapporteert over de uitvoering van de vergunnings- toezicht- en handhavingstaken.

Er werden 1268 controles op onrechtmatig gebruik van woningen uitgevoerd, waarbij het in 264 gevallen nodig was om maatregelen te treffen. Daarnaast was er aandacht voor de aanpak van hennepkwekerijen, vakantieverhuur, illegale bouw en achterstallig woningonderhoud.

 “Elke woning in Den Haag is hard nodig. Misbruik van woningen staan we hier niet toe. Iedereen die probeert een loopje met de regels te nemen, vindt de Pandbrigade op zijn pad.”

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen)

Samenwerking

De Haagse Pandbrigade houdt toezicht op het gebruik en de fysieke staat van bouwwerken in de stad. Daaronder vallen bijvoorbeeld illegale bouw, achterstallig onderhoud en woonoverlast. Ze werken hierin samen met onder andere de sociale wijkteams, de GGD, het huurteam, Politie en woningcorporaties.

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is de nieuwe 'Meld een Vermoeden' app. Hiermee kunnen wijkagenten via hun smartphone direct melding maken van dingen die ze tegen komen bij huisbezoeken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van teveel bedden in een woning. De agent maakt een foto met een kort bijschrift, die direct bij de Haagse Pandbrigade terecht komt. In 2018 kwamen er 334 meldingen binnen via de app.

Controle

Als het nodig is, gaat de Haagse Pandbrigade na een melding ter plaatse controleren. Worden er in of aan het pand onregelmatigheden aangetroffen, dan wordt de eigenaar of bewoner verplicht om actie te ondernemen. Soms moet dit heel snel of zelfs direct, bijvoorbeeld bij gevaarlijke situaties. In andere gevallen kan meer tijd worden gegeven.

Wordt er geen einde aan de overtreding gemaakt, dan volgen verdere maatregelen. Dat kan verschillen van het betalen van een dwangsom tot de sluiting en verzegeling van een gebouw. De Haagse Pandbrigade blijft maatregelen opleggen totdat de overtreding beëindigd is.

Bron: nieuwsbericht gemeente Den Haag