Publicatiedatum: 08-07-2019

Nieuws

Woensdrecht wil huisvesting arbeidsmigranten strenger controleren

De gemeente Woensdrecht moet meer gaan controleren of er te veel arbeidsmigranten in een woning verblijven. Deze wens werd woensdagavond in de Woensdrechtse raadsvergadering geuit door de gemeenteraad.

Op de agenda stond het beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat arbeidsmigranten in de toekomst zoveel mogelijk worden ondergebracht in hotels en recreatieparken.

Maximaal acht

Momenteel verblijven er arbeidsmigranten in 65 woningen in de gemeente. In die woningen is het toegestaan om maximaal acht migranten te huisvesten. In het nieuwe beleid mogen er bij nieuwe aanvragen nog maar twee arbeidsmigranten in een woning verblijven. Wethouder Hans de Waal denkt op die manier een halt toe te kunnen roepen aan het verhuren van woningen aan migranten.

Controle Belastingsamenwerking

De Waal vertelde dat hij in overleg is met de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) om controles uit te oefenen over het aantal migranten per woning.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.

 

In de Brabantse gemeenten van De Meierij zijn het afgelopen jaar 24 controleavonden geweest in het kader van project 'Buitenom', dat voornamelijk gericht is op de huisvesting van arbeidsmigranten. Projectleider Anne-Marie Paijmans vertelt in een interview over de opbrengsten van het project en de do's en don'ts.