Publicatiedatum: 31-07-2019

Nieuws

3 oktober op het congres| Integraal denken, sectoraal doen. De praktijk van Vitale Vakantieparken

Op 3 oktober vindt voor de tweede keer het congres Handhaving en Naleving plaats. Ditmaal is het thema ‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’. In aanloop naar deze dag geven wij het woord aan een aantal sprekers om u wat meer inzicht te geven in de workshops die worden gegeven.

Rob van den Hazel is programmamanager bij Vitale Vakantieparken en geeft de workshop ‘Integraal denken, sectoraal doen. De praktijk van Vitale Vakantieparken’.

 

Waar gaat de workshop over?

In het programma Vitale Vakantieparken (VVP) werken 11 Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, ondernemers en tal van andere organisaties samen aan het oplossen van vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 vakantieparken in het gebied.

VVP is een programmatische aanpak, waarbij vraagstukken op verschillende domeinen (Economie, Ruimte, Veiligheid en Sociaal) in onderlinge samenhang worden aangepakt. Er wordt vanuit een integraal kader gedacht, maar bij de uitvoering wordt onder het motto ‘schoenmaker blijf bij je leest’ vooral weer sectoraal gewerkt. Daar zit immers de noodzakelijke kennis en expertise om de complexe problematiek aan te pakken. Vervolgens is het weer de opgave om de samenhang tussen die sectorale inzet te bewaken.

Waarom dit onderwerp?

Toezicht en handhaving zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak, maar deze worden nadrukkelijk geplaatst in een breder (innovatie, transformatie, OOV, sociaal, wonen) perspectief, ook omdat zij vaak symptomen bestrijden die oorzaken kennen ver buiten het veiligheidsdomein. Daarom ontwikkelen wij op andere beleidsterreinen tal van nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelingsmaatschappij (revolverend fonds) waarmee we parken kunnen opkopen (en zo veiligheidsproblemen ook vanuit privaatrechtelijk perspectief kunnen aanpakken), en een kwaliteitsteam om ondernemers bij  te staan bij de vernieuwing et cetera.

Wat we merken is dat integraal denken en beleid ontwikkelen één ding is, maar dit beleid ook uitvoeren een ander verhaal is. De praktijk is vaak weerbarstig.

Waarom geeft ú de workshop?

Vijf jaar geleden heb ik de opdracht gekregen om een aanpak op te ontwikkelen die is uitgegroeid tot het programma Vitale Vakantieparken. In de eerste jaren zijn we vooral bezig geweest met het opbouwen van de samenwerking (wat is het probleem, waarom is dat ontstaan, wie en wat zijn nodig om dit aan te pakken), daarna zijn we bezig gegaan met de vraag ‘en hoe dan?'. Oftewel, hoe kom je van idee tot concrete uitvoering.

Als programmamanager was en ben ik eindverantwoordelijk voor het gehele programma.

Wanneer is de workshop een succes?

Als we (de deelnemers en ikzelf) beter begrijpen hoe dit soort processen werken en op welke wijze we tot effectieve aanpakken kunnen komen in de praktijk.

3 oktober: congres Handhaving en Naleving 'Vangrail van de samenleving'

Wilt u weten wat de recente ontwikkelingen zijn op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein? Hoe u uw eigen professionaliteit versterkt, met welke partijen u kunt samenwerken en hoe u de integraliteit binnen uw gemeente verder versterkt? Voor alle antwoorden nodigen we u uit voor het congres Handhaving en Naleving in Apeldoorn. Wacht niet te lang met aanmelden, want de eerste workshops raken al vol!

 

Het volledige programma en de omschrijving van de ruim 40 workshops vindt u op de congreswebsite