Publicatiedatum: 09-07-2018

Nieuws

Putten start met 'pauzepark' voor tijdelijke opvang

Dit jaar nog gaat de gemeente Putten een zogenoemd 'pauzepark' inrichten voor het huisvesten van mensen die hun illegaal bewoonde recreatiebungalow moeten verlaten, maar nog geen ander huis hebben.

Wethouder Nico Gerritsen heeft dit vorige week toegezegd aan enkele raadsleden, die om het instellen van zo’n pauzepark hebben gevraagd. Het park kan voor de duur van 10 jaar worden aangewezen om te functioneren als tijdelijke noodopvang.

Andere mensen in nood

Behalve mensen die weggestuurd zijn uit hun permanent bewoonde recreatiebungalow, kunnen ook andere mensen in nood op het pauzepark tijdelijke opvang krijgen. Zodat deze mensen tijd en gelegenheid geboden wordt om passende woonruimte te zoeken. Het park is niet bedoeld voor hulp aan starters die op de Puttense woningmarkt niets kunnen vinden.

Handhavingsbeleid

De Puttense politici willen dat het handhavingsbeleid ten aanzien van permanent wonen op recreatieparken wordt aangepast. De verantwoordelijk wethouder komt in het najaar van 2018 met een notitie, waarin hij een andere aanpak kiest. Uitgangspunt blijft wel dat permanent wonen op recreatieparken illegaal is.

Bron: De Stentor

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.