Publicatiedatum: 19-07-2018

Nieuws

Aanpak vakantieparken: ruimtelijke strategieën en economische vitalisering

Op 29 mei 2018 vond de tweede bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) Aanpak Vakantieparken plaats bij het Kadaster in Zwolle. Platform31 startte dit traject in opdracht van de VNG en in samenwerking met partners in Brabant en op de Veluwe. Doel is bij partijen die al actief met de aanpak van vakantieparken bezig zijn, kennis en ervaringen op te halen die vertaald kunnen worden in handelingsperspectieven voor gemeenten.

Tijdens de tweede bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met de onderwerpen ruimtelijke strategieën en economische vitalisering.

Handhaving en herstructurering

De gemeente Putten is koploper op het gebied van handhaving, met als basis het bestemmingsplan. Dit geeft gemeenten grond om in te grijpen als objecten op een vakantiepark ontoereikend zijn of onrechtmatig worden gebruikt. "Handhaving is een instrument in doelgericht beleid en geen doel op zich", vertelt de betrokken jurist en projectleider Vitale Vakantieparken in Putten.

Een integraal plan

De gemeente Harderwijk besloot om te beginnen aan de andere kant van het spectrum door een integraal plan op te stellen voor 8 parken. In de geest van de Omgevingswet is daarin samen met bewoners en ondernemers de toekomstvisie bepaald: recreatie of transformatie. Hieraan zijn procesafspraken en financiële kaders gekoppeld die de komende jaren worden uitgezet. 1 van de knelpunten waar Harderwijk, net als veel andere gemeenten, tegenaan loopt zijn de complexe eigendomsconstructies en uiteenlopende belangen op veel vakantieparken.

Rol van gemeenten bij vitalisering

Er bestaat geen blauwdruk voor het aanpakken en vitaliseren van vakantieparken, zo is de ervaring binnen het programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe. Het blijft lokaal maatwerk want elk park is anders. Belangrijk is dat gemeenten een koers bepalen, het liefst in regionale afstemming omdat de achterliggende problematiek het lokale niveau overstijgt.

Bron: Platform 31

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.