Publicatiedatum: 30-01-2019

Nieuws

Waalwijk houdt extra toezicht op panden voor arbeidsmigranten

Waalwijk krijgt steeds meer meldingen en klachten over (onveilige) huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente gaat het aantal controles opvoeren en wil dit jaar tientallen locaties onder de loep nemen. Het college verwacht dat er bij meerdere locaties moet worden opgetreden.

Huisvesting

Het probleem rond de huisvesting van arbeidsmigranten speelt al langer. Vorig jaar kreeg de gemeente Waalwijk al diverse meldingen binnen over overlast en uitbuiting. In 2018 zijn op 32 locaties controles uitgevoerd om te kijken of er sprake is van een veilige woonsituatie. Bij 15 panden is handhavend opgetreden.

Stroom arbeidsmigranten

De gemeente verwacht dat de stroom arbeidsmigranten voorlopig aanhoudt. "Deze toename zorgt ook voor meer overlastsituaties in vooral de woonwijken", concludeert het college. Er is daarom voor dit jaar extra capaciteit gereserveerd voor toezicht en handhaving op de huisvesting van arbeidsmigranten.

Bron: BN DeStem

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.