Publicatiedatum: 09-01-2019

Nieuws

Provincie Zeeland krijgt geld voor aanpak criminaliteit op vakantieparken

Prostitutie of een hennepkwekerij in een vakantiehuisje of drugssmokkel in een jachthaven. Zeeland wil deze vormen van criminaliteit bestrijden en heeft daarvoor van het ministerie van BZK 100.000 euro gekregen.

Oneigenlijk gebruik

De provincie wil zich met deze steun inzetten voor kwaliteitsverbetering van vakantieparken. Tegelijk wil de provincie ervoor zorgen dat oneigenlijk gebruik van vakantieparken wordt voorkomen en waar aanwezig wordt aangepakt.

"Parken die kwetsbaar zijn voor criminele ondermijning, moeten worden ondersteund door ze weerbaar te maken en handelingsperspectief te bieden. Goede handhaving van recreatieparken, maar ook jachthavens is daarbij van essentieel belang.", aldus de provincie Zeeland op haar website.

Zwakke plekken

Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, zegt hierover op Omroep Zeeland: "We weten niet alles, maar politie en justitie weten waar de eventuele zwakke plekken zijn. In overleg met hen, maar vooral ook met de gemeenten zelf, gaan we kijken waar we op moeten letten en waar geld voor nodig is."

In overleg met de Zeeuwse gemeenten wil de provincie tot nadere afspraken komen over het voorkomen van ondermijnende activiteiten op de (verouderde) parken en de handhaving en de integrale aanpak ervan versterken.

Bronnen: Omroep Zeeland en besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten provincie Zeeland.

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.