Publicatiedatum: 25-09-2019

Nieuws

Integrale controle Brunssum rustig verlopen

Gisteren heeft in Brunssum een integrale controle plaatsgevonden. Aanleiding voor deze controle waren onduidelijkheden over bewoning, bebouwing, bedrijvigheid en brandveiligheid. Hiervoor waren medewerkers van Gemeente Brunssum, Enexis, Brandweer, WML, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Douane en Belastingdienst in de weer.

De politie was aanwezig om de veiligheid van de betrokken medewerkers bij de controle te waarborgen. De controle heeft inzicht gegeven in de huidige situatie aan de Eindstraat, waarbij een aantal feiten aan het licht is gekomen.

Constateringen

Er is een partij vervalste merkkleding gevonden en een hoeveelheid illegale sigaretten. Daarnaast zijn er een -niet in werking zijnde- hennepplantage, ongeveer 20 hennep buitenplanten en een partij hennepgerelateerde materialen aangetroffen. In relatie met deze activiteiten is er ook fraude aan gas- en elektriciteitsmeters geconstateerd.

Missende vergunningen

Tevens is er een aantal niet vergunde bouwwerken geconstateerd. Naar enkele andere bouwwerken wordt verder onderzoek gedaan. De belastingdienst heeft diverse invorderingen gedaan als gevolg van openstaande belastingschulden.

Rustig verlopen

De integrale controle is rustig verlopen, bewoners hebben alle medewerking verleend aan de controle. Streven is om bewoners aan de Eindstraat binnen drie weken te informeren over de resultaten van de controle gisteren.

Bron: Parkstad Actueel

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.

 

In de Brabantse gemeenten van De Meierij zijn het afgelopen jaar 24 controleavonden geweest in het kader van project 'Buitenom', dat voornamelijk gericht is op de huisvesting van arbeidsmigranten. Projectleider Anne-Marie Paijmans vertelt in een interview over de opbrengsten van het project en de do's en don'ts.