Publicatiedatum: 27-11-2019

Nieuws

Integrale controle bedrijven Pinnepot

Politie, Stedin, DCMR, VRR, gemeente en de belastingdienst voerden onlangs een grote controle uit bij verschillende bedrijven op het bedrijventerrein de Pinnepot in Oostvoorne. 

Inspecteurs controleerden op de naleving van milieu- en bouwvoorschriften, brandveiligheidsaspecten, het gebruik van elektriciteit, illegale bewoning en het signaleren van misstanden.

Overtredingen

Bij een aantal bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Daarnaast zijn er verbeterpunten op het gebied van brandveiligheid geconstateerd. De integrale controle maakt deel uit van het Programma Ondermijning Voorne.

Gezamenlijke afspraken

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maakten hierin gezamenlijk afspraken over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De eerste stap is te controleren of de bestaande bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Door actief te controleren en mogelijke misstanden consequent aan te pakken dragen de gemeenten bij aan een veilig  ondernemersklimaat. Deze controles zullen in de toekomst verder worden ge├»ntensiveerd.

Bron: Gemeente Westvoorne