Publicatiedatum: 05-11-2019

Nieuws

Integrale aanpak en creativiteit nodig bij aanpak vakantieparken

Gemeenten en provincies uit heel Nederland zijn gestart met regionale leerkringen om hun verouderde vakantieparken aan te pakken. In Assen, Gouda en ’s-Hertogenbosch deelden ongeveer 75 deelnemers uit de regio waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en welke kennisbehoeften ze hebben. Allen zijn het erover eens dat vakantieparken een integrale aanpak nodig hebben en dat creativiteit hierbij een vereiste is. Platform31 licht een tipje van de sluier over de thema’s die in de drie regio’s spelen en de oplossingsrichtingen die langskwamen.

De afgelopen jaren komen recreatieparken regelmatig in het nieuws vanwege bewoning door arbeidsmigranten en kwetsbare personen en als plek waar ondermijnende drugscriminaliteit een gelegenheidsstructuur vindt. De laatste tijd worden vakantieparken als mogelijke oplossing gezien voor de krapte op de woningmarkt. Uit de bijeenkomsten blijkt dat gemeenten en provincies deze functies van hun buitengebieden in de praktijk herkennen.

Drukte op de woningmarkt en vakantieparken

Van Midden-Nederland tot aan Drenthe zien de deelnemers de effecten van de druk op de woningmarkt van met name de Randstad. Een woning bemachtigen in de stad is steeds lastiger en de wachttijden in de sociale huursector nemen nog steeds toe. Op vakantieparken treffen de deelnemers daarom steeds meer spoedzoekers aan die door scheiding, schulden of gebrek aan passend aanbod hun heil zoeken in een vakantiehuisje. Volgens de landelijke lijn is permanent wonen in recreatiegebieden niet toegestaan, maar in de praktijk gebeurt het veel. In een aantal van de deelnemende gemeenten schrijven de ‘bewoners’ zich niet in uit angst voor handhaving. Met alle gevolgen van dien. In andere gemeenten staan door gedoogbeleid soms tientallen personen ingeschreven op één huisje. Het kan om die reden voor gemeenten lastig zijn om zicht te krijgen op wat zich op een park afspeelt. Deelnemers die in de fase van beleidsvorming zijn koesteren dan ook de diepe wens om hun informatiepositie te versterken.

Arbeidsmigranten

Naast kwetsbare personen is de arbeidsmigrant een belangrijke doelgroep tijdens de startbijeenkomsten. Deelnemers zien ze binnen de regio hoppen van park naar park. Sommige uitzendbureaus kennen het handhavingsbeleid van gemeenten maar al te goed en verplaatsen hun buitenlandse arbeidskrachten daarom om de paar weken. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat aan arbeidsmigranten doorgaans meer wordt verdiend aan huisvesting dan aan de daadwerkelijke arbeid. Misstanden liggen hier op de loer. Gemeenten zijn bekend met deze praktijken en trekken in de regio samen op om uitbuiting en het waterbedeffect tegen te gaan. 

Platform31 organiseert de Regionale leerkringen Aanpak vakantieparken in opdracht van het ministerie van BZK en VNG. Daarnaast werkt Platform31 aan het updaten van de handreiking Meer grip op vakantieparken in opdracht van VNG. Naar verwachting wordt deze na de zomer gepubliceerd.

Meer informatie: Platform31