Publicatiedatum: 20-12-2019

Nieuws

Gezamenlijke handhavingsactie illegale bewoning in Montfoort

Op dinsdag 3 en maandag 16 december jl. heeft op initiatief van de gemeente Montfoort een gezamenlijke handhavingsactie in de gemeente plaatsgevonden. De gemeente heeft deze actie in samenwerking met politie, omgevingsdienst Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), RIEC (regionaal informatie- en expertisecentrum) en Stedin gehouden.

Het doel van deze actie was om illegale bewoning en splitsing van woningen in kaart te brengen. 

Veel overtredingen

In totaal zijn 30 adressen bezocht, daarbij zijn veel overtredingen geconstateerd. Zo zijn in circa één derde van de bezochte panden personen aangetroffen die niet bij de gemeente ingeschreven stonden. Deze mensen zijn voor zover mogelijk direct ingeschreven. Andere geconstateerde overtredingen zijn divers van aard: woningen zonder vergunning gesplitst, woningen in zeer slechte staat van onderhoud, woningen waarin onvoldoende brandpreventie maatregelen zijn genomen en woningen waarin te veel bewoners zijn gehuisvest. Hierop zal bestuurlijke handhaving volgen.

Succesvol verlopen

Burgemeester Petra van Hartskamp – de Jong:” Deze gezamenlijke actie is dankzij de medewerking van alle partners succesvol verlopen, dat wijzen de resultaten uit. Het nut en de noodzaak van handhavingsacties is hiermee aangetoond en vervolgacties sluit ik zeker niet uit.” 

Bron: Gemeente Montfoort

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.