Publicatiedatum: 07-11-2019

Nieuws

Gemeente mag geen dwangsom opleggen aan vakantiepark

De dwangsom die de gemeente Harderwijk had opgelegd aan vakantiepark Dennenhoek in Hierden voor vier zonder vergunning geplaatste chalets op het park aan de Parallelweg is van de baan. De Raad van State oordeelt dat er sprake is van een te zwaar dwangmiddel. Dat meldt Het Kontakt.

De dwangsom werd al opgelegd in 2017. Ingediende bezwaren werden door zowel het college van burgemeester en wethouders als de rechtbank ongegrond verklaard. Hierop werd door de directie van het park de stap naar de Raad van State gemaakt.

Op het park is sprake van recreatie, permanent wonen en huisvesting van arbeidsmigranten. Dennenhoek is van plan het vakantiepark om te vormen tot een park dat voor een deel is bestemd voor wonen en voor een groot deel bestemd is voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ter voorbereiding hierop vinden al veranderingen plaats op het park. Door het Harderwijker college werd een dwangsom opgelegd omdat geen omgevingsvergunning was verleend voor het plaatsen van vier chalets. 

Te zwaar

De rechtbank oordeelde eerder dat het college terecht heeft gehandeld, omdat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. In dit opzicht krijgen college en rechtbank ook gelijk van het hoogste rechtscollege in Nederland. Het college van B en W heeft tijdens de zitting van de Raad van State echter aangegeven dat alleen nog handhavend wordt opgetreden tegen het illegaal bewonen van de chalets, terwijl de opgelegde dwangsom is gericht op het verwijderen van de chalets. Dat maakt, zo oordeelt het rechtscollege, dat de dwangsom verder strekt dan nodig is om de illegale bewoning te beĆ«indigen en daarmee een te zwaar middel is. Het besluit de dwangsom op te leggen wordt om deze reden vernietigd. De gemeente Harderwijk moet ook de kosten van 2.890 euro die Dennenhoek heeft gemaakt vergoeden.

Meer informatie

Lees verder in het volledige artikel op de website van Het Kontakt. De volledige uitspraak van de Raad van State staat op rechtspraak.nl.