Publicatiedatum: 01-10-2019

Nieuws

Geen grip op arbeidsmigranten in woonwijken in Zuidoost-Brabant

In veel gemeenten in Zuidoost-Brabant is het onbeperkt mogelijk panden per kamer te verhuren. Dat komt door een ‘gat’ in het bestemmingsplan, dat al jaren niet wordt gecorrigeerd. De weg is daardoor vrij voor onbeperkte omvorming tot kleine ‘polenhotels’, studentenhuizen of woongemeenschappen.

Veel gemeenten in de regio hebben hun bestemmingsplannen niet op orde. Daardoor is er geen enkele regie over eigenaren die hun woning per kamer verhuren aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Dat maakt het op veel plekken nog onbeperkt mogelijk zonder vergunning een klein 'polenhotel’ of studentenhuis te realiseren. Dat blijkt uit een rondgang van het Eindhovens Dagblad in de hele regio.

Woningsplitsing

Hoe vaak woningsplitsing voorkomt, is niet bekend. Omdat het door de 'fout’ vaak zonder vergunning is toegestaan, hebben gemeenten geen goed beeld van het probleem en kunnen ze ook niet handhaven. Wel zijn er meerdere recente voorbeelden bekend. Zo zijn in één straat in Luyksgestel twee buurhuizen omgebouwd voor arbeidsmigranten. En in één wijk in Maarheeze gebeurde dat in korte tijd met drie woningen. Mede daardoor besloot de gemeente Cranendonck op stel en sprong onbeperkte woningsplitsing te stoppen.

Overlast

Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, is het zeker in een regio met zo veel arbeidsmigranten belangrijk dit op een goede manier te regelen. “Gebeurt dit niet, dan kan de leefbaarheid in de kernen onder druk komen staan. Zeker in Brabant, waar het aantal arbeidsmigranten zo hoog is.” De vraag naar arbeidsmigranten stijgt al jaren in  Brabant, en al die mensen moeten ook ergens wonen. “Maar niemand neemt écht de verantwoordelijkheid om het huisvestingsprobleem op te lossen”, zegt Boelhouwer.

Meer informatie

Lees het hele artikel op de website van het Eindhovens Dagblad.

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.