Publicatiedatum: 14-02-2019

Nieuws

Veelal illegale bewoning op Apeldoornse vakantieparken, criminaliteit lijkt mee te vallen

Er is regelmatig sprake van illegale bewoning op vakantieparken die op Apeldoorns grondgebied staan. Ruim 1000 gevallen van permanent wonen zijn de afgelopen tijd bij controleacties op de Apeldoornse parken aangetroffen, waaronder 300 arbeidsmigranten. Met de criminaliteit op de parken lijkt het mee te vallen.

De controles maken deel uit van het regionale programma Vitale Vakantieparken, waarin 11 Veluwse gemeenten samenwerken om verpaupering van de parken tegen te gaan.

Illegale bewoning

Uit de controleacties op 40 parken komt nu naar voren dat er veelal sprake is van versnipperd eigendom, met name de verkoop van leegstaande huurwoningen. Ook zijn er veel mensen aangetroffen die permanent op de vakantieparken wonen, terwijl dat in een recreatiewoning niet is toegestaan. Ondanks dat er weinig criminaliteit op de parken is aangetroffen, zijn er wel vermoedens dat er sprake is van belastingontduiking, witwassen, vormen van fraude, ondermijning en mensenhandel of uitbuiting op de parken.

Toekomstvisie

Om deze praktijken een halt toe te roepen, maakt de gemeente Apeldoorn nog een concreet plan van aanpak. De gemeente sluit niet uit dat er parken zijn die geschikt gemaakt kunnen worden voor permanente bewoning. Het uitgangspunt is om de parken geschikt te maken voor recreatie en toerisme, maar het 'niet toeristisch recreatief gebruik' van parken voorziet volgens het college ook in een behoefte.

Meer informatie

Meer grip op vakantieparken

Samen met Platform31 heeft de VNG de handreiking 'Meer grip op vakantieparken' samengesteld. Deze handreiking biedt gemeenten handelingsperspectief om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

 

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.