Publicatiedatum: 12-02-2019

Nieuws

Putten komt met nieuwe regels voor handhavend optreden permanente bewoning

Putten komt met nieuwe beleidsregels voor de handhaving van illegale permanente bewoning van vakantiewoningen. Aanleiding is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, dat de ergste misstanden inmiddels zijn aangepakt.

In de huidige fase staat centraal dat gemeenten en eigenaren van recreatieterreinen het recreatief gebruik bevorderen. Uitgangspunt blijft wel dat handhavend wordt opgetreden bij illegale bewoning en eigenaren in deze gevallen een dwangsom krijgen opgelegd. Bij het vermoeden van een overtreding vindt zowel overleg plaats met de eigenaar van de vakantiewoning als de gebruiker.

Controle

Indien de eigenaar van een park het door de gemeente aangeboden verblijfsregister bijhoudt of laat bijhouden, wordt een lichtere vorm van controle toegepast. Pas wanneer meer dan 120 nachten een persoon of een huishouden overnacht in deze woning, wordt intensiever gecontroleerd. Indien voor het constateren van een overtreding een vergunning wordt aangevraagd, wordt in principe de uitkomst van de aanvraag afgewacht.

Handhaving

In 2003 is gestart met het handhavend optreden. Desondanks, zo is de constatering van het college, zijn destijds toch veel mensen alsnog in recreatiewoningen gaan wonen. Een deel hiervan valt binnen de categorie arbeidsmigranten. Dat heeft ervoor gezorgd om harder op te gaan treden tegen de permanente bewoning, mede omdat een deel van de recreatieondernemers dit puur toestonden om geld te verdienen met het illegaal handelen.

Omslag

Het college ziet nu echter een omslag waarbij steeds meer eigenaren, al dan niet gedwongen, weer voor recreatie kiezen. Veel van deze eigenaren zijn enthousiast over het handhavend optreden. Maar ze geven ook aan de harde vorm van optreden niet altijd bevorderend werkt.

Bron: De Puttenaer

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.