Publicatiedatum: 06-02-2019

Nieuws

Maatwerk nodig per vakantiepark: Als markten falen moet de overheid aan de slag

Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, heeft de portefeuille ruimte en financiën. Hij vindt dat er voor elk vakantiepark in Brabant een ontwikkelplan moet worden opgesteld om verpaupering tegen te gaan. In het Eindhovens Dagblad gaat hij in op dit onderwerp.

Erik vindt dat als markten falen, een zichtbare hand van de overheid nodig is. Een derde van de vakantieparken kan namelijk niet overleven zonder minstens 20% van de huisjes te verhuren aan niet-vakantiegangers. En met meer dan 100.000 arbeidsmigranten die verblijf zoeken, terwijl er toch al een nijpend tekort is aan betaalbare huisvesting, moet er flink worden ingegrepen. Aan de slag dus, betoogt de gedeputeerde.

Per park een plak

Aan de slag betekent voor Van Merrienboer: per park een plan. En dus géén generieke, algemeen geldende maatregelen, omdat die de problemen niet oplossen, maar verergeren. Alleen maatwerk kan de oplossing bieden.

Lees het hele artikel op Eindhovens Dagblad.

Meer grip op vakantieparken

Samen met Platform31 heeft de VNG de handreiking 'Meer grip op vakantieparken' samengesteld. Deze handreiking biedt gemeenten handelingsperspectief om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

 

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.