Publicatiedatum: 07-02-2019

Nieuws

Controles in Heusden: van alles niet in de haak

Medewerkers van de gemeente Heusden, de politie en de Belastingdienst hebben bij 3 bedrijven in de gemeente controles uitgevoerd op naleving van verschillende wetten en regels. Daarbij zijn diverse overtredingen geconstateerd.

De instanties willen op dit moment niet zeggen waar ze hebben gecontroleerd. Over de aard van de overtredingen willen ze alleen kwijt dat het gaat om overtredingen op het gebied van milieu, bestemmingsplan, strafrecht en op het terrein van wapens en munitie.

Controles

De controles zijn onlangs uitgevoerd, naar aanleiding van signalen dat verplichte regels niet werden nageleefd. Er is een boete uitgedeeld omdat er was geknoeid met de gasmeter. Ook zijn er diverse gestolen spullen aangetroffen. De Belastingdienst onderzoekt momenteel enkele ‘fiscale onvolkomenheden'.

Bron: Brabants Dagblad

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Binnen de LSI werken SZW, de Inspectie SZW, UWV, SVB, Belastingdienst, IND, politie, OM samen met gemeenten aan het tegengaan van belasting-, toeslagen- en uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en de daarmee samenhangende misstanden. Op basis van de wet en een samenwerkingsconvenant mogen gegevensbestanden van de partijen met elkaar worden vergeleken. Hierdoor komen er sneller situaties boven tafel die het onderzoeken waard zijn en waarbij de partners gezamenlijk kunnen optreden.

 

Ook uw gemeente kan zich aansluiten bij de LSI. Het VNG KCHN biedt gemeenten de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en borging. Wilt u meer weten: neem contact op met Jeroen Smits (06 15 479 382)