Publicatiedatum: 02-10-2019

Nieuws

Controles huisvesting arbeidsmigranten in gemeente Bladel

Op dinsdagavond 17 september hebben de gemeente Bladel, het UWV, de Belastingdienst, de Politie, de inspectie SZW en VNG KCHN controles uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Bladel. Doordat veel arbeidsmigranten niet ingeschreven staan bij de gemeente, is het niet altijd bekend waar en hoe zij wonen.

Het doel was om meer inzicht te krijgen in hun huisvesting en het signaleren van eventuele huisvestingsproblemen, waaronder treurige woonsituaties en brandveiligheidsovertredingen. Eventuele problemen zouden dan gezamenlijk kunnen worden opgepakt, zodat de gemeente een veilige en prettige woonomgeving is en blijft voor iedereen.

Niet ingeschreven

Tijdens de controle zijn er verschillende personen aangetroffen die volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) niet zijn ingeschreven in de gemeente. Op het gebied van huisvesting zijn er geen grote overtredingen geconstateerd.

Pilot

De controle maakt deel uit van een pilot. Het uiteindelijke doel van deze pilot is het samenstellen van een Kempen Interventieteam dat breed ingezet gaat worden op allerlei vormen van ondermijning. Er wordt dus niet alleen gecontroleerd op huisvesting van arbeidsmigranten. Bij de pilot voor het Kempeninterventieteam zijn de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, inspectie SZW, VNG en de Politie betrokken.

Bron: Gemeente Bladel

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.