Publicatiedatum: 29-08-2019

Nieuws

Steeds meer gemeenten eisen SNF als voorwaarde voor vergunningverlening

Stichting Normering Flexwonen (SNF) constateert dat steeds meer gemeenten in hun beleidsnotities en woonvisies SNF noemen als waardevolle basis voor de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook staat in steeds meer gemeentelijke verordeningen dat het SNF-keurmerk een voorwaarde is voor vergunningverlening.

Dat is volgens SNF een goede zaak, omdat er zo een gelijke norm ontstaat voor fatsoenlijke huisvesting én omdat ondernemers die investeren in huisvesting die aan de eisen voldoet, worden beloond. Overigens is het aan de gemeente zelf om te besluiten of SNF wel of geen voorwaarde is.

Keurmerk

De Stichting Normering Flexwonen verstrekt een keurmerk aan ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en controleert of de ondernemingen zich houden aan die norm. De norm is vastgelegd door een groot aantal partijen, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, uitzendorganisaties, LTO Nederland, vakbonden en het Pools Overlegplatform in Nederland. Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

APV

Volgens Jolet Woordes van het SNF spelen gemeenten een belangrijke rol bij het voorkomen van bijvoorbeeld uitbuiting van arbeidsmigranten: "Door in de APV op te nemen dat organisaties die arbeidsmigranten huisvesten het keurmerk moeten hebben, kan je veel problemen voorkomen".

Bron: Stichting Normering Flexwonen