Publicatiedatum: 30-08-2019

Nieuws

PIT constateert overtredingen bij handhavingsactie Laarbeek

Bij een integrale handhavingsactie in Laarbeek zijn bij vier panden diverse overtredingen geconstateerd. De MooiLaarbeekKrant meldt dat naar aanleiding van de bevindingen diverse betrokken instanties vervolgonderzoek hebben ingesteld.  

De geconstateerde overtredingen betroffen milieuovertredingen (verkeerde opslag van producten), illegale bewoning en slechte bouwkundige staat van (bij)gebouwen. Op al deze overtredingen volgt verdere handhaving.

Integrale controle

De controleacties werden uitgevoerd door het Peelland Interventie Team (PIT) en daarbij waren de volgende organisaties betrokken: politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), vreemdelingenpolitie (AVIM), en de gemeente Laarbeek.

Bron: De MooiLaarbeekKrant