Publicatiedatum: 08-08-2019

Nieuws

Op bijna alle parken in Noord-Holland wordt illegaal gewoond

Er zijn vrijwel geen recreatieparken waarop in het geheel geen illegaal gebruik voorkomt. Dit blijkt uit het rapport Illegaal gebruik recreatieparken van de Provincie Noord-Holland.

Gemeenten geven aan dat ze in het algemeen wel weten om wat voor soort overtredingen het gaat, maar dat er geen kwantitatief beeld is van de doelgroepen die vooral op recreatieparken wonen en de verdeling hiervan.

Illegale bewoning

De gemeente Schagen telt vijftig recreatieparken op haar grondgebied. Op bijna al deze parken wordt illegaal gewoond. Het gaat om mensen die gescheiden zijn, arbeidsmigranten en daklozen. Bij buurgemeente Hollands Kroon met aanzienlijk minder recreatieparken komt illegaal wonen nauwelijks voor.

Toekomst

De gemeenten kunnen veel doen tegen illegaal wonen in vakantiehuisjes door zelf te zorgen voor woningen voor spoedzoekers. Voor sommige parken geldt dat ze niet vitaal zijn en geen toekomst hebben. Hier wordt het meest illegaal gewoond.

Bron: Noordkop Centraal