Publicatiedatum: 12-08-2019

Nieuws

Ingrepen bij pand met arbeidsmigranten in Heerenveen

Een gebouw aan het Stationsplein in Heerenveen, waarin zeker twintig arbeidsmigranten wonen, wordt op verzoek van omwonenden en de gemeente aangepast.

Het Expertisecentrum Flexwonen ‘Exploitant EE Accommodations’ bekijkt of er ingrepen mogelijk zijn, om de buren ‘meer comfort en privacy’ te geven, meldt de gemeente Heerenveen na vragen van de SP in de raad. 

Opsporingsambtenaren

Het gaat onder meer om het plaatsen van (geluids)schermen. Ook zijn er inmiddels twee extra opsporingsambtenaren in dienst bij de gemeente.

Samenwerking

EE Accommodations biedt in samenwerking met (lokale) overheden, een oplossing voor het huisvestingsprobleem. Door samen te werken met overheden worden arbeidsmigranten op legale locaties gehuisvest, in accommodaties die voldoen aan de richtlijnen van Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Bron: Leeuwarder Courant

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.

 

In de Brabantse gemeenten van De Meierij zijn het afgelopen jaar 24 controleavonden geweest in het kader van project 'Buitenom', dat voornamelijk gericht is op de huisvesting van arbeidsmigranten. Projectleider Anne-Marie Paijmans vertelt in een interview over de opbrengsten van het project en de do's en don'ts.