Publicatiedatum: 14-08-2019

Nieuws

Actie tegen ondermijnende criminaliteit in Hof van Twente

De geografische ligging, een groot buitengebied in combinatie met leegstand en weinig toezicht en de aanwezigheid van recreatieparken maken Hof van Twente aantrekkelijk voor criminelen.

Dit staat in het ‘plan van aanpak ondermijnende criminaliteit en integrale veiligheid’ van burgemeester en wethouders.

Blinde vlek

Het buitengebied, recreatieparken en bedrijventerreinen zijn voor de gemeente witte/blinde vlekken. Dit betekent dat er wel vermoedens van criminele activiteiten zijn, maar dat daar geen zicht op is. Daarbij gaat het om milieucriminaliteit, drugsgebruik en -handel in de kleinere kernen, drugsproductie, prostitutie/loverboys, zorgfraude en witwassen.

Recreatieterreinen

Recreatieterreinen zijn gewild bij mensen die bewust de anonimiteit zoeken. De gemeente wil ze jaarlijks controleren. Onlangs werd al een nachtregister verplicht, zodat niemand meer anoniem op zo’n park kan verblijven. Er wordt niet alleen gekeken naar criminele activiteiten, maar ook naar zaken als (illegale) permanente bewoning en uitkeringstoerisme.

Witwassen

Onder ondermijning wordt verstaan dat de onderwereld grip probeert te krijgen op de (legale)  bovenwereld, waarbij legale structuren worden gebruikt. Landelijk worden kapperszaken, telefoonwinkels, autobedrijven, shoarmazaken en tweedehandswinkels genoemd als plekken waar crimineel geld mogelijk wordt witgewassen. De gemeente gaat deze locaties bezoeken om eventuele witwassignalen op te vangen.

Bron: Tubantia

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Binnen de LSI werken SZW, de Inspectie SZW, UWV, SVB, Belastingdienst, IND, politie, OM samen met gemeenten aan het tegengaan van belasting-, toeslagen- en uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en de daarmee samenhangende misstanden. Op basis van de wet en een samenwerkingsconvenant mogen gegevensbestanden van de partijen met elkaar worden vergeleken. Hierdoor komen er sneller situaties boven tafel die het onderzoeken waard zijn en waarbij de partners gezamenlijk kunnen optreden.

 

Ook uw gemeente kan zich aansluiten bij de LSI. VNG KCHN biedt gemeenten de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en borging. Wilt u meer weten: neem contact op met Jeroen Smits (06 15 479 382)