Publicatiedatum: 06-08-2019

Nieuws

3 oktober op het congres | Is leegstand ook leegstand?

Op 3 oktober vindt voor de tweede keer het congres Handhaving en Naleving plaats. Ditmaal is het thema ‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’. In aanloop naar deze dag geven wij het woord aan een aantal sprekers om u wat meer inzicht te geven in de workshops die worden gegeven.

Anton Siebert is projectleider van project Scheerlicht en geeft de workshop ‘Is leegstand ook leegstand?’.

Waar gaat de workshop over?

De workshop gaat over een steekproef (in Landelijke Stuurgroep Interventieteams-verband) die gehouden is in een wijk van Diemen en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Binnen de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) voeren ketenpartners gezamenlijke projecten uit om handhavingsknelpunten aan te pakken. De onderlinge samenwerking tussen onder meer gemeenten, Belastingdienst, UWV en Politie staat hierbij centraal. De convenantpartners werken op projectmatige basis samen in interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Het doel van dit project was om inzicht te krijgen van de aard en omvang van mogelijke misstanden in Diemen, leren samenwerken met ketenpartners (ontschotting) en het ontwikkelen van een integrale aanpak van woonfraude (project Scheerlicht). In dit interview vertelt Erik Boog, burgemeester van Diemen, meer over project Scheerlicht.

Waarom dit onderwerp?

Er bestond een onderbuikgevoel dat de nodige misstanden in Diemen voorkwamen. Er was echter nog geen enkel inzicht van de aard en omvang van deze mogelijke misstanden.

Waarom geeft u de workshop?

Als projectleider van het project Scheerlicht heb ik goed zicht op wat de do’s and don’ts van zo’n soort onderneming zijn. Daarnaast kan ik vertellen waarom de gemeente Diemen heeft gekozen voor Flexibele Inzet Controlecapaciteit (FIC).

Wat leren de deelnemers tijdens de workshop?

Hoe kun je samenwerken met de verschillende ketenpartners en hoe pak je dat aan en wat levert het precies op? Wat kun je allemaal tegenkomen en hoe leer je de samenhang zien? Hoe kan een integrale aanpak eruit zien en wat werkt voor jou? Is het voor de gemeente een handhavingsinstrument geweest om misstanden en onregelmatigheden zichtbaar te maken en aan te pakken (op het gebied van sociale zekerheid, gemeentelijke handhaving, arbeidsmarktfraude en fiscaliteit)? Welke inzichten heeft het gegeven? Wat is er in Diemen gebeurd nadat de FIC is afgerond? Allemaal vragen die hopelijk beantwoord zijn na de workshop.

3 oktober: congres Handhaving en Naleving 'Vangrail van de samenleving'

Wilt u weten wat de recente ontwikkelingen zijn op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein? Hoe u uw eigen professionaliteit versterkt, met welke partijen u kunt samenwerken en hoe u de integraliteit binnen uw gemeente verder versterkt? Voor alle antwoorden nodigen we u uit voor het congres Handhaving en Naleving in Apeldoorn. Wacht niet te lang met aanmelden, want de eerste workshops raken al vol!

 

Het volledige programma en de omschrijving van de ruim 40 workshops vindt u op de congreswebsite