Publicatiedatum: 12-04-2019

Nieuws

Grote controle van 101 panden in Brabant

Een grote controle van 101 adressen in 19 Brabantse gemeenten leverde veel op. De voltreffers: 8 ruimtes die werden gebruikt voor hennephandel, waaronder 5 kwekerijen. Daarnaast inde de belastingdienst € 130.000,. Onder andere door 28 auto's in beslag te nemen vanwege belastingschulden.

De grootscheepse controle van de afgelopen weken maakte onderdeel uit van een actie tegen ondermijnende criminaliteit. Naast overtredingen, variërend van elektriciteitsfraude tot en met illegale bewoning, leverde de actie ook de criminele voltreffers op.

Peelland Interventieteam

In Helmond werden 2 hennepkwekerijen opgeruimd en hetzelfde gold voor 2 ruimtes vol met materiaal voor hennepkwekerijen. Daarmee was het tijdens 7 bezoekjes in de Peel 4 keer raak. De score zegt iets over hoe efficiënt het Peelland Interventie Team (PIT) werkt. "Die ervaring hebben we in de afgelopen 12 jaar zo opgebouwd", zoekt Peter Knoops, teamleider van het PIT, naar een verklaring.

Dat elders in Brabant het aantal 'hits' relatief lager lag, zegt hem niet zoveel. "Ik denk dat de belangrijkste winst is dat allerlei partijen als gemeenten, politie, justitie en Belastingdienst er hun schouders onder zetten. Dat zij het belang van zo’n actie zien en hun verantwoordelijkheid nemen."

Flyer van het RIEC

Onderdeel van de actie was verder dat alle bewoners van Oost-Brabant ergens in de afgelopen weken een flyer van het RIEC in de bus kregen. Daar stond signalen op over hoe zij een drugspand in de wijk kunnen herkennen. "Maar vooral ook tips over wat je kunt doen met zo’n vermoeden", aldus de woordvoerder van een RIEC. "Actie zoals die in de afgelopen weken zijn pas echt effectief als mensen ons tippen."

Bron: Brabants Dagblad

Succesvol team

Met het Peelland Interventie Team (PIT) binden 6 gemeenten en zo'n 14 organisaties gezamenlijk de strijd aan tegen overlast, ondermijning en complexe handhavingsproblematiek in De Peel. Een succesvol team, zoals Peter Knoops (teamleider PIT) vertelt in een vraaggesprek. Andere gemeenten kunnen hun voordeel doen met deze werkwijze, en VNG KCHN kan hen hierbij helpen.