Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 | Kamerbrief

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 29-11-2018

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 aan. De actie-agenda is een samenwerking van gemeenten, provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Met de actie-agenda wordt richting gegeven aan de inzet van alle betrokken partijen voor de komende jaren rondom vakantieparken. Tevens is het de uitwerking van afspraken uit het Interbestuurlijk Programma en de Nationale Woonagenda.

Budget

Naast de 1,1 miljoen euro voor provincies stelt minister Ollongren een bijdrage van € 400.000 beschikbaar voor het project Ariadne, een aanpak in Gelderland waarbij gemeenten, politie, provincie, Openbaar Ministerie en het programma Vitale Vakantieparken nauw samenwerken. Daarnaast stelt de minister in totaal € 450.000 beschikbaar aan de Brabantse gemeenten Reusel-de Mierden, Meijerijstad, Bergeijk, Rucphen, Oosterhout en Bernheze.

De actie-agenda

Met de actie-agenda wordt gestreefd naar:

  1. Een levensvatbare verblijfsrecreatiesector;
  2. Een sector die alleen daar waar het nodig en verantwoord is, wordt ingezet als aanvulling op de woningmarkt;
  3. Een sector die geen ruimte biedt voor uitbuiting of het uit het zicht raken van kwetsbare mensen;
  4. Veilige vakantieparken met bonafide ondernemers zonder criminaliteit en ondermijning;
  5. Een sector die op het gebied van ruimtelijke ordening op passende wijze wordt gefaciliteerd.

Samenwerking

Om deze doelen te behalen is samenwerking cruciaal. Geen van de partijen kan deze doelstellingen alleen realiseren. Ondernemers kijken kritisch naar de toekomst van hun vakantieparken. Voor innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor herbestemming of bedrijfsbeëindiging, is samenwerking met lokale overheden nodig. Voor gemeenten ligt de uitdaging in het zorgvuldig vormgeven van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten.