Meer grip op vakantieparken | Folder

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 13-12-2018

De folder geeft in overzichtelijk weer voor welke opgaven gemeenten staan en hoe gemeenten deze kunnen aanpakken. Zo hebben gemeenten allereerst behoefte aan goed inzicht in het vraagstuk (informatiepositie) en een strategie die focus aanbrengt, vraagstukken integraal benadert en een visie op de toekomst biedt. Daarnaast is er een gedegen procesorganisatie nodig, afgestemd met lokale en regionale partners.

In de aanpak zijn er generieke instrumenten, zoals planologisch-juridische kaders, en handelingsperspectieven naar thema voorhanden die gemeenten kunnen inzetten. Ook komen de mogelijkheden op het gebied van economische vitalisering, ruimtelijke ingrepen, veiligheid en ondermijning, de sociale opgave en wonen aan de orde.

Voorproefje

De folder is een voorproefje van de handreiking die binnenkort wordt gepubliceerd. Het document kunnen gemeenten gebruiken bij het vormgeven van hun beleid ten behoeve van vitale vakantieparken. De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Platform 31 en de VNG.