Duizenden mensen wonen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe | Kamervragen

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 11-02-2019

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de vragen van de Kamerleden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) over het bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark wonen.

De minister deelt de mening dat de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 niet de ruimte moet geven aan foute groepen om ondermijnende activiteiten op vakantieparken te ontplooien. Met de actie-agenda vakantieparken 2018-2020 wordt ingezet op de gezamenlijke aanpak van deze ondermijnende activiteiten. Zo worden er pilots gestart om beter zicht te krijgen op de ondermijningsproblematiek op vakantieparken en worden de reeds opgedane ervaringen verder verspreid.

Verschil in aanpak

Op de vraag of ze de mening deelt dat de oplossing voor vakantieparken waar te veel verbleven en illegaal gewoond wordt per gemeente verschilt, is het antwoord ja. De uiteindelijke aanpak voor vakantieparken is een lokale afweging en keuze, die per gemeente en per park kan verschillen. Lokaal kan ook het beste zicht op de situatie op vakantieparken ontstaan. Uiteraard ondersteunt ze gemeenten en provincies bij het maken van hun afwegingen.

Leerkring

Er wordt met Platform31, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving een leerkring gestart voor en met decentrale overheden over vakantieparken met daarin aandacht voor de 5 doelstellingen van de actie-agenda vakantieparken. De leerkring ondersteunt decentrale overheden onder meer bij het opstellen van een regionale/provinciale en integrale visie op vakantieparken en het maken van de vertaalslag hiervan naar de uitvoering.