Publicatiedatum: 20-03-2020

Nieuws

Leerkring huisvesting arbeidsmigranten – doet u mee? (Platform31)

Werkgeversorganisaties luiden al geruime tijd de noodklok over de problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Er verblijven ongeveer 500.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Nederland en de verwachting is dat de vraag naar woonruimte voor deze groep de komende jaren verder toeneemt. Deze opgave vraagt om een integrale aanpak, maar ook om maatwerk per gemeente. Werkt u bij een gemeente en wilt u een strategie ontwikkelen voor het creëren van goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten? Platform31 en de provincie Zuid-Holland helpen u in de leerkring huisvesting arbeidsmigranten op weg. Meld u snel aan!

Wat biedt de leerkring u?

In de leerkring staat het erkennen en herkennen van de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten centraal. In vier bijeenkomsten of, afhankelijk van de ontwikkelingen informatiesessies, deelt u kennis en ervaring met vakgenoten en ontvangt handvatten bij de ontwikkeling van concreet handelingsperspectief.

Voor wie?

De leerkring richt zich op gemeenten die in de fase van beleidsvorming zijn en behoefte hebben aan praktijkkennis en instrumentarium om grip te krijgen op arbeidsmigratie. U wilt aan de slag met een strategische aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten en aanverwante thema’s. Daarnaast bent u bereid om uw eigen knelpunten in te brengen en te reflecteren op uw aanpak.

Meer informatie

De startbijeenkomst, of informatiesessie, van de leerkring vindt – onder voorbehoud – plaats op 14 mei in Den Haag. Mocht de bijeenkomst door het coronavirus niet op locatie kunnen plaatsvinden, dan zorgt Platform31 voor een alternatieve vorm. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Meer informatie staat op de website van Platform31. Daar vind u ook een aanmeldformulier.