Publicatiedatum: 17-03-2020

Nieuws

Jaarrapportage ondermijning Peelland: Bovenop de onderwereld (Gemeente Deurne)

35 hennepkwekerijen, 42 milieuovertredingen en 29 adresfraudes. Het is een greep uit de resultaten van de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes gemeenten in Peelland: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in 2019.

Daarnaast werden vorig jaar 238 Bibob-onderzoeken uitgevoerd en werden 21 panden gesloten in verband met drugshandel en -productie of voorbereidingshandelingen.

29 controles Peelland Interventie Team

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een belangrijk instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2019 waren er onder regie van PIT 29 controles bij 81 panden en locaties waarvan vermoed werd dat er sprake was van misstanden of dat er niet voldaan werd aan wet- en regelgeving.

PIT kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT bestaat uit de zes gemeenten in Peelland, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Senzer, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Samenwerking met anderen

Andere aandachtspunten in de aanpak van ondermijning zijn onder andere het invorderen van dwangsommen, de aanpak van criminele familiestructuren, de aanpak van drugsdumpingen en maatschappelijke weerbaarheid. Samenwerking tussen partijen staat daarbij voorop. Het netwerk van samenwerkende partijen groeit elk jaar. Via de acties en interventies worden resultaten geboekt.

De zes gemeenten in Peelland werken nauw samen met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Brabant Zeeland, Politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, UWV, woningcorporaties, bedrijventerreinen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Meer informatie

Succesvol team

Sinds januari 2017 wordt overlast en complexe handhavingsproblematiek in de Peel succesvol aangepakt door het PIT. Een succesvol team, zoals Peter Knoops (teamleider PIT) vertelt in een vraaggesprek.

 

VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven voor meer informatie.