Publicatiedatum: 13-01-2020

Nieuws

Integrale controle op camping Kruiningen (Hulpverlening & Veiligheid in Zeeland)

Op camping Den Inkel in Kruiningen is donerdagavond een integrale controle gehouden. Er zijn geen misstanden geconstateerd.

Gemeente Reimerswaal, de sociale recherche van GR De Bevelanden, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de politie Zeeland-West-Brabant voerden de actie gezamenlijk uit. Hoewel er geen misstanden zijn geconstateerd hebben de deelnemende organisaties enkele punten voor nader onderzoek op individueel niveau. Dit gaat om overtredingen van de Wet Basisregistratie Personen.

Bestemmingsplan

Tijdens de handhavingsactie heeft de gemeente onder meer bekeken of de regels uit het bestemmingsplan nageleefd worden. Zo mag er bijvoorbeeld geen permanente bewoning plaatsvinden in recreatiewoningen. De Inspectie SZW deed onderzoek naar arbeidsomstandigheden. De sociaal rechercheurs onderzochten onder meer uitkeringsfraude. De politie was er voor de veiligheid van de medewerkers en heeft gelet op eventuele signalen van strafbare feiten.

Bron: Hulpverlening & Veiligheid in Zeeland

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.