Publicatiedatum: 10-01-2020

Nieuws

Gemeente Barendrecht gaat strijd aan met fraude (Barendrechts Dagblad)

De gemeente Barendrecht heeft zich aangesloten bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Door middel van deze aansluiting kan de gemeente onder andere belastingfraude beter bestrijden.
 
Door de ondertekening van het Convenant Interventieteams kan de gemeente samenwerken met politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, het UWV, de Inspectie van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en vergelijkbare ketenpartners om gezamenlijk fraude te bestrijden. Hierbij gaat het om het terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.
 
Bron: Barendrechts Dagblad

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Ook uw gemeente kan zich aansluiten bij de LSI. VNG KCHN biedt gemeenten de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en borging. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via nalevingverberg dit@vng.nl.