Publicatiedatum: 12-02-2020

Nieuws

De discussie omtrent SyRI moet over meer dan alleen privacy gaan (Universiteit Utrecht)

In een opiniestuk laten drie wetenschappers van de Universiteit Utrecht, Maranke Wieringa, Gerwin van Schie en Marco van de Vinne hun licht schijnen op de recente uitspraak van de rechter over de inzet van SyRI (Systeem Risico Indicatie).

Volgens het drietal laat de uitspraak zien dat er meer speelt dan alleen privacy; er moet ook inzichtelijkheid en controle zijn. "Mocht er ooit een SyRI 2.0 komen, dienen er afdoende rekenschapsmaatregelen in zijn ingebouwd, zodat we ons kunnen verzekeren dat we naar fraude zoeken, niet naar een stereotiep beeld van fraudeurs. Alleen zo kunnen we publieke waarden zoals gelijkheid en eerlijkheid waarborgen in onze digitale samenleving."

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van de Universiteit Utrecht.