Wijkgerichte aanpak

Sommige wijken kennen sociale problematiek die gepaard gaat met criminaliteit, misbruik van voorzieningen, verwaarlozing en gevoelens van onveiligheid. Om de leefbaarheid en veiligheid van een wijk te verbeteren kan uw gemeente samen met VNG KCHN een wijkgerichte aanpak starten.

Wat is een wijkgerichte aanpak?

Een wijkgerichte aanpak is gericht op het tegengaan van fiscale, sociale en arbeidsmarkt gerelateerde fraude en daarmee samenhangende misstanden, zoals illegale bewoning. Achterliggend doel is de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Afhankelijk van de doelstellingen van de eigen gemeente krijgt iedere wijkgerichte aanpak haar eigen invulling. Een wijkgericht project is risico gestuurd maatwerk, waarbij accenten sterk kunnen verschillen. Enerzijds gaat het om repressie: controles die erop gericht zijn om de rechtmatige situatie bij burgers en bedrijven te herstellen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om illegale tewerkstelling, het ontduiken van belastingen en sociale premies en uitkeringsfraude. Anderzijds kan een gemeente ook insteken op preventie, waarbij gedacht kan worden aan armoedebestrijding, schuldhulpverlening of gezinszorg. Binnen het project wijkgerichte aanpak worden bestaande initiatieven met elkaar verbonden. In de factsheet vindt u meer informatie.

Interesse in dit project?

VNG KCHN is er om gemeenten bij te staan met raad en daad. Bent u ge├»nteresseerd? Neem dan contact op met 1 van de adviseurs van VNG KCHN. Contactgegevens vindt u op de naleving.net bij VNG KCHN in de regio.