Training huisbezoek, verslaglegging en registratie

Een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) vormt een belangrijke basis voor de verstrekking van voorzieningen, uitkeringen en toeslagen door overheidsinstanties aan burgers. Om die reden is een betrouwbare en ‘schone’ BRP van groot belang. Zo krijgen alleen de personen die er recht op hebben toegang tot deze voorzieningen, uitkeringen en toeslagen en wordt misbruik voorkomen. Maar ook tijdens calamiteiten, zoals branden of rampen, is een zuivere BRP met de correcte bewonersgegevens cruciaal.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten er op toezien dat de BRP de juiste gegevens bevat. Onder andere door effectieve controle, het afnemen van hoogwaardige interviews tijdens huisbezoeken en een juiste verslaglegging en registratie.

Hiervoor heeft het KCHN een training ontwikkeld, waarbij theorie en praktijk wordt afgewisseld met simulaties en casuïstiek. Na het volgen van deze training weet u onder welke wettelijke voorwaarden een huisbezoek wordt afgelegd en bent u bekend met de uitgangspunten voor het afnemen van een interview, een juiste verslaglegging en goede registratie. Dit alles draagt ook bij aan een succesvolle afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

  • Het uitvoeren van een huisbezoek (wet, bevoegdheden)
  • Waarnemen en verslaglegging
  • Het afnemen van een interview/het opnemen van een verklaring
  • Effectief rapporteren

Doelgroep

Collega’s die binnen een gemeente belast zijn met toezicht en/of handhaving in relatie tot de BRP.

Datum en locatie

  • De datum en locatie voor 2019 is nog niet bekend.

Kosten

De kosten bedagen € 295,- (exclusief btw) per deelnemer.