Aanpak Adresfraude

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Met het project Adresfraude verbetert de kwaliteit van de BRP en pakken we adres gerelateerde fraude aan.

Wat gaan we doen?

Uit ervaring blijkt dat een multidisciplinaire en integrale projectmatige aanpak van problemen zoals adresfraude, effectief en efficiënt is. In multidisciplinaire projecten wordt door de projectpartners informatie gedeeld en worden adressen, al dan niet integraal, fysiek bezocht om de feitelijke situatie te checken. Hierdoor zullen mogelijke onvolkomenheden in de BRP snel(ler) worden gedetecteerd en kunnen worden aangepast. In de factsheet vindt u meer informatie.

Interesse in dit project?

VNG KCHN is er om gemeenten bij te staan met raad en daad. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met 1 van de adviseurs van VNG KCHN. Contactgegevens vindt u op de naleving.net bij VNG KCHN in de regio.