Dienstverlening Multidisciplinair handhaven

Leren en ontwikkelen

Kies uit ons aanbod van opleidingen, trainingen en masterclasses om uw kennis en vaardigheden op niveau te brengen en houden.

Wijkgerichte aanpak

De 'Wijkgerichte aanpak' is gericht op het tegengaan van fiscale, sociale en arbeidsmarkt gerelateerde fraude en daarmee samenhangende misstanden, zoals illegale bewoning.

Adresfraude

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Met het project Adresfraude verbetert de kwaliteit van de BRP en pakken we adres gerelateerde fraude aan.

Recreatieterreinen

De aanpak van de problematieken op recreatieterreinen leent zich goed voor aanpak via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde.

Problematiek arbeidsmigranten

Met regionale oriĆ«ntatie en handhavingsexpertise ondersteunt VNG KCHN gemeenten bij de aanpak van problematiek rondom arbeidsmigranten.