Informatie

Heeft uw gemeente een handhavingsabonnement, dan kunt u - als u bent ingelogd - in de community's met VNG KCHN en collega's van andere gemeenten van gedachten wisselen over verscheidene onderwerpen en zelfs gezamenlijk producten ontwikkelen. Heeft u zelf een idee voor een onderwerp of een product, laat ons dan weten wat dit is en binnen welk thema u dit zou willen zien.

In de community's gaan we op een professionele en zakelijke manier met elkaar om. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar voldoen aan de wettelijke eisen en de geldende fatsoensnormen, hebben we een aantal gedragsregels opgesteld.

We wensen u veel mooie discussies met bruikbare inzichten toe.