Multidisciplinair handhaven

Het gebruik van data, kennis en kunde van andere organisaties levert vaak nieuwe inzichten op. Door samen te werken heeft u als gemeente een grotere slagkracht bij 'veelzijdige' handhavingsvraagstukken en vergroot u de kans op een duurzame oplossing.

Het ministerie van SZW neemt met de 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams' sinds 2003 het voortouw om handhaving in ons domein meer integraal te benaderen. Zo heeft intensieve samenwerking een wettelijke basis. Een projectmatige aanpak zorgt voor een effectieve inzet van capaciteit en kwaliteit én voor borging van de resultaten.

Op deze pagina’s leest u hoe de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) werkt, wat VNG KCHN hierin biedt en op welke 4 thema’s er projecten worden uitgevoerd.

Uitgelicht

Recreatieterreinen

Hoe pakken we de problemen op recreatieterreinen aan?