Publicatiedatum: 13-09-2019

Nieuws

Handreikingen urenuitbreiding Voorschoolse Educatie gepubliceerd

Op 1 augustus 2020 treedt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie in werking. Vanaf dan zijn gemeenten verplicht (minimaal) 960 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

In het kader van het Ondersteuningstraject urenuitbreiding VE voor aanbieders bieden Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang aan kinderopvangondernemers nu twee handreikingen aan.

Tips en praktijkvoorbeelden

De ene handreiking ziet op uitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie, de andere handreiking gaat in op de uitbreiding van het aantal personele uren. De handreikingen bevatten onder meer informatie, tips, praktijkvoorbeelden en planningen die helpen bij de uitbreiding van het peuteraanbod met voorschoolse educatie.

Ondersteuningstraject

Het ondersteuningstraject wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland, in samenwerking met het GOAB-ondersteuningstraject.

Bron: Kinderopvang Totaal