Publicatiedatum: 07-05-2019

Nieuws

Onderwijsinspectie onderzoekt toezicht gastouderopvang

De onderwijsinspectie wil meer zicht krijgen op hoe gemeenten en GGD'en het toezicht op de gastouderopvang vormgeven en uitvoeren. Op deze wijze kan het toezicht op de gastouderopvang worden versterkt. Gastouders krijgen daarom de vraag een online vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst

In het onderzoek naar de rol van het gastouderbureau (GOB) wat betreft het toezicht in de gastouderopvang, heeft de Inspectie van het Onderwijs een vragenlijst uitgezet onder gastouders. Zij krijgen van hun GOB een link naar de vragenlijst en kunnen deze anoniem invullen.

Kwaliteitseisen

Om nieuwe wetgeving te waarborgen, worden gastouders onder andere bevraagd of het GOB diploma’s en andere documentatie opvraagt en of het GOB regelmatig controleert of de gastouder aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

GGD

In de vragenlijst komt ook het GGD-toezicht aan bod. Zo wordt de vraag gesteld hoe vaak de GGD-toezichthouder langskomt voor een inspectiebezoek en of het dan gaat om een onaangekondigd of aangekondigd bezoek. Inspectieonderzoeken bij de gastouderopvang zouden altijd onaangekondigd moeten zijn, vindt de inspectie. Bij onaangekondigde onderzoeken worden in de gastouderopvang tweemaal zo vaak tekortkomingen geconstateerd als bij aangekondigde bezoeken.

Gemeenten

In april zijn gemeenten met 20 of meer gastouders ook per e-mail benaderd met het verzoek om een vragenlijst in te vullen over het toezicht op de gastouderopvang.

Bron: Kinderopvangtotaal