Publicatiedatum: 01-05-2019

Nieuws

Kinderopvang Kidsplus in Veenendaal en Nieuwegein in de fout

Bij de kinderopvang van Kidsplus in Nieuwegein en in Veenendaal is veel mis. Dat blijkt uit recente rapporten van de GGD regio Utrecht. Eerder nog werd de kinderopvang in Bilthoven van deze organisatie tijdelijk gesloten, omdat het niet aan de eisen voldeed.

Kidsplus, dat ook onder de naam KO Midden Nederland bv werkt, zit in Apeldoorn en ligt al langer onder vuur, zoals in Arnhem en in Bilthoven. De eigenaar Rinald Kloppenberg heeft besloten de opvang in Bilthoven definitief te sluiten, maar nu blijkt dat baby’s in Veenendaal en Nieuwegein ook in een onveilige omgeving worden opgevangen.

Onveilige situatie

Giftige planten in de buitenruimte, kans op verstikking voor peuters vanwege een plastic zak met afval naast de wasmachine en losliggende elektriciteitskabels. Dat zijn slechts een aantal punten die de GGD regio Utrecht constateert tijdens een controle dit jaar bij de Montessori kinderopvang in Nieuwegein en ook bij de buitenschoolse opvang.

Momentopname

De reactie van de leiding van de kinderopvang is verwerkt in het rapport van de GGD. Ze zien de conclusies als een momentopname: "Daarom benaderen wij het proces van inspectie en het inspectierapport als een document van waaruit wij kunnen leren en ontwikkelen. Het laat ons weer met andere ogen naar onze locatie en pedagogisch klimaat kijken en houdt ons scherp".

Klachten

Het onderzoek bij de Montessori kinderopvang in Veenendaal is verricht na klachten van ouders van kinderen bij de opvang. Volgens de ouders is het meubilair verouderd en dusdanig beschadigd dat het gevaarlijk kan zijn. De GGD regio Utrecht geeft de ouders gelijk. Ook is het bij deze opvang rommelig. Lekkende vuilniszakken staan naast de kast waar groente en fruit wordt bewaard. Stopcontacten zitten op bereikbare hoogte voor de kinderen en zijn niet van buitenaf beveiligd.

Handhavingsprocedure

De gemeente Veenendaal en ook Nieuwegein zijn bezig met een handhavingsprocedure bij de Montessori kinderopvang. Daarom willen de gemeenten (nog) niet Inhoudelijk reageren. Wel zegt een woordvoerder van de gemeente Veenendaal: "Het college hecht een grote waarde aan een veilige omgeving voor kinderen. Wanneer noodzakelijk kan en zal het college gebruik maken van de mogelijkheid om strenger te handhaven."

Het Montessori kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hebben tot 23 mei de gelegenheid de tekortkomingen op te lossen. De GGD regio Utrecht zal hierop toezien. Na die controle beoordeelt de gemeente of er vervolgstappen nodig zijn.

Bron: RTV Utrecht