Publicatiedatum: 17-05-2019

Nieuws

Hoorzitting over private equity in de kinderopvang

Donderdagmiddag 16 mei vond er in de Tweede Kamer een hoorzitting / rondetafelgesprek plaats over private equity in de kinderopvang. Private equity is privaat vermogen dat soms van grote, buitenlandse investeerders komt.

In de hoorzitting staat onder andere centraal: Is de kinderopvang beter af zonder of zijn deze investeerders juist onmisbaar? Willen deze investeerders bovendien wel voldoende in de kwaliteit van de kinderopvang investeren?

Position papers

In aanloop naar de hoorzitting verwoorden de verschillende organisaties hun visie in position papers. Deze zijn allen te vinden op tweedekamer.nl.

Bekijk het debat terug op www.tweedekamer.nl.