Publicatiedatum: 04-03-2019

Nieuws

Regiobijeenkomsten ondersteuning IKK door Waarborgfonds Kinderopvang

Wat betekenen de veranderingen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) voor de inrichting van uw organisatie, de groepen en de huisvesting? Hoe past u de beroepskracht-kindratio (bkr) optimaal toe? En wat zijn de gevolgen voor de begroting en de uurprijs?

Het Waarborgfonds Kinderopvang gaat op deze thema’s in tijdens regiobijeenkomsten op:

  • 9 mei   -  Utrecht
  • 14 mei -  Eindhoven
  • 21 mei -  Amsterdam
  • 22 mei -  Den Haag
  • 28 mei -  Zwolle
  • 4 juni   -  Heerlen 

Inschrijven is mogelijk op de website van het Waarborgfonds.

Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Dat doet ze onder meer door investeringsplannen te toetsen en waar mogelijk borg te staan of garantie te bieden voor financiering. Goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting, zijn de specialismen van het fonds.

Samenwerking

Het Waarborgfonds organiseert de bijeenkomsten in afstemming met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Bronnen: Ministerie van SZW en het Waarborgfonds Kinderopvang