Publicatiedatum: 01-03-2019

Nieuws

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang

Vanaf dit jaar verloopt de verantwoording kinderopvang via de Inspectie van het Onderwijs (de Inspectie) en niet meer via waarstaatjegemeente.nl. De Inspectie stelt, net als voorgaande jaren, online een concept-jaarverslag met vooraf ingevulde gegevens beschikbaar.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)-inspecteren en GIR-handhaven, die DUO op 1 maart bij de Inspectie aanlevert. Vanaf die datum staan de gegevens over 2018 vast en kunnen niet meer worden gewijzigd. Een verschil met eerdere jaren is dat in de jaarverantwoording geen benchmarkinformatie meer is opgenomen.

Controlelijsten en voortgangsmonitor

Om de gegevens in het concept-jaarverslag te kunnen controleren, worden op Mijn DUO de controlelijsten en de voortgangsmonitor beschikbaar gesteld. Heeft u vragen over deze bestanden, dan vindt u in de bijlage bij deze controlelijsten en voortgangsmonitor een toelichting. Raadpleeg bij vragen ook de handleiding 'Toelichting op bestanden Mijn DUO' (pdf).

Heeft u nog geen autorisatie voor Mijn DUO? Neem dan contact op met de beheerder van uw organisatie. De handleidingen en aanvraagformulieren voor Mijn DUO vindt u op de website van DUO.

Maakt uw gemeente geen of niet volledig gebruik van de GIR?

Indien uw gemeente niet volledig of geen gebruik maakt van de GIR, dan zullen de vooraf ingevulde gegevens niet volledig zijn: DUO haalt immers uitsluitend gegevens uit het LRK, GIR-handhaven en GIR-inspecteren. In dat geval is het de bedoeling dat u de ontbrekende gegevens (en de bijbehorende toelichtingen) zelf invult in de toelichtingsvelden.

U kunt de gegevens in het concept-jaarverslag, net zoals voorgaande jaren, niet muteren. Wel kunt u de gegevens toelichten. De Inspectie houdt rekening met de gegeven toelichtingen.

Vaststelling door het college van B&W en aanlevering bij de Inspectie

De gegevens van uw gemeente vormen samen met de toelichtingen het definitieve jaarverslag. Dit jaarverslag moet u laten vaststellen door het College van B&W, voordat u het aan de gemeenteraad en de Inspectie beschikbaar stelt.

U dient het jaarverslag over 2018 uiterlijk 1 juli 2019 aan de Inspectie beschikbaar te stellen.

Risicoanalyse

Het jaarverslag is een belangrijk onderdeel van het totaal aan gegevens dat de Inspectie gebruikt bij haar jaarlijkse risicoanalyse. Om deze risicoanalyse goed te kunnen uitvoeren, zijn de toelichtingen die u in het jaarverslag geeft zeer belangrijk. Wanneer er sprake is van ontbrekende of onduidelijke toelichtingen, vraagt de Inspectie om meer informatie. Wanneer de risicoanalyse is afgerond ontvangt u een brief van de Inspectie, of neemt die contact met u op.

Webinar Jaarverantwoording Wet Kinderopvang op 18 april 2019

Ook dit jaar organiseren de Inspectie, VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving en DUO een webinar over de jaarverantwoording. Dit webinar is bedoeld voor u en al uw collega’s binnen uw gemeente die betrokken zijn bij (het aanleveren van) toezichtinformatie kinderopvang. Zonder reistijd, gewoon vanaf uw eigen werkplek hoort u over het wettelijke kader, de techniek, de cijfers, controlelijsten en de toelichting.

Via de chat kunt u tijdens het webinar al uw vragen stellen. Uw vragen worden meteen beantwoord door experts van de Inspectie, DUO en de VNG.

Dit webinar staat gepland voor 18 april om 10.00 uur. Zet de datum alvast in uw agenda!

Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich geregistreerd heeft, ontvangt 1 of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Na het aanmelden ontvangt u een bevestigingsmail van uw registratie, met daarin de link waarmee u, enige minuten voor aanvang, het webinar kunt openen. Bewaar deze bevestigingsmail dus goed.

Uw gegevens zijn alleen nodig voor de inlogmail en de mail met informatie die u na afloop krijgt. Daarna worden uw gegevens verwijderd.