Publicatiedatum: 12-03-2018

Nieuws

Verzamelbrief Kinderopvang maart 2018

Op 8 maart stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) de Verzamelbrief Kinderopvang maart 2018 naar de Tweede Kamer. In deze brief gaat zij in op de voortgang van verschillende trajecten die werken aan een goede, veilige en toegankelijke kinderopvang.

In de brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Resultaten onderzoeken bestuurlijke afspraken 'een aanbod voor alle peuters
  • Toezicht op het vaste gezichtencriterium
  • Buitenspeelruimte
  • Heroverweging timing pilots Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
  • Uitvoering van het aanbod van gemeenten aan peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
  • Samenvatting Inspectierapport
  • Alternatieve ouderraadpleging.

Vaste gezichtencriterium

Voor het vaste gezichtencriterium geldt dat de afgelopen periode intensief is overlegd tussen SZW, VNG en GGD GHOR NL. Doel was om met elkaar een werkwijze overeen te komen om toezichthouders de ruimte te geven om bij onvoorziene omstandigheden niet per definitie een overtreding te moeten constateren ten aanzien van het zogegenoemde vaste gezichtencriterium.

SZW, VNG en GGD GHOR NL zijn overeen gekomen dat, indien de beleidsregels daartoe aangepast worden, die mogelijkheid wordt vormgegeven. In deze Kamerbrief is deze afspraak en de invulling hiervan verwoord. Op korte termijn passsen SZW, VNG en GGD GHOR NL in samenwerking de beleidsregels hierop aan.

Lees de Verzamelbrief Kinderopvang op rijksoverheid.nl.