Publicatiedatum: 05-06-2019

Nieuws

Kinderopvang op de kaart bij de gemeente Stichtse Vecht: Mariska van Loenen

Elk jaar leggen gemeenten (digitaal) verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs over de uitgevoerde taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang. De gemeente Stichtse Vecht was 1 van de eerste gemeenten die de verantwoording over 2018 heeft vastgesteld en aangeleverd.

Mariska van Loenen werkt sinds mei 2015 als beleidsadviseur onderwijs bij de gemeente Stichtse Vecht, die 30 kinderdagverblijven, 38 BSO’s, 108 gastouders en 2 gastouderbureaus kent. Mariska houdt zich bezig met het onderwijsachterstandenbeleid en het dossier kinderopvang. Daarnaast test Mariska, samen met 4 andere gemeenten, voorafgaand aan de verantwoording ieder jaar of het proces goed is ingericht. Extra spannend dit jaar, nu de verantwoording voor het eerst via het Internet School Dossier verloopt.

Team Kinderopvang stelde Mariska een paar vragen over dit testen en het verantwoordingsproces.

Allereerst natuurlijk hartelijk dank voor het testen. Daarmee heb je voor alle andere gemeenten de weg vrijgemaakt en nog wat bugs uit het systeem gehaald. Wat waren je bevindingen, vooral als je dit systeem vergelijkt met vorig jaar?

"Het is altijd even wennen als het anders gaat dan anders. De uitleg vooraf was prima en ook de webinar die ruim op tijd aangekondigd is, was toegankelijk. Het is voor jezelf het prettigst werken als je de lijsten met gegevens uit de GIR (de managementrapportages van DUO) vooraf al bekeken hebt.

Hoe verliep het verantwoordingsproces? Kon je de concept-rapportage voor Stichtse Vecht makkelijk duiden? Moest je veel toelichten?

De stappen in het proces van de jaarverantwoording zijn logisch en lijken sterk op hetgeen eerder gevraagd werd. Er is gelukkig nog steeds ruimte om een toelichting te geven. Tussentijds kun je de gegevens opslaan, als je nog even wat uit wilt zoeken, of bij een collega moet navragen. Het is eenvoudig om daarna weer verder te gaan.

Ik zelf had alleen wat moeite om de totale jaarverantwoording als pdf op te slaan, zodat ik het mee kon sturen met het collegeadvies. Dit is uiteindelijk gelukt. Het staat aangegeven in de tekst. Ik zocht echter naar een aparte knop.

De ruimte die er is voor een toelichting is voldoende. Wij hebben er voor gekozen alleen afwijkende zaken toe te lichten. En heel goed in het achterhoofd gehouden dat we het voor de inspectie en het bestuur schrijven, dus geprobeerd niet in detail te treden. De verantwoording was ook duidelijk voor het college en de gemeenteraad. We kregen geen aanvullende vragen uit die hoek rondom het besluitproces."

Zijn er bijzonderheden in de jaarverantwoording van Stichtse Vecht? Was de uitvoering van de wettelijke taken op orde? Merkte je een verschil op ten opzichte van vorig jaar?

"We hebben de 100% toezichtnorm gehaald. Dit was eind van het jaar nog wel even spannend. Veel inspecties zijn nog in november en december uitgevoerd.

We hebben 5 keer beredeneerd niet gehandhaafd. Dit vonden we best veel, maar nadat we wat dieper erop in zoomden bleek dat de oorzaak was dat door de GGD herstelaanbod was geboden en de tekortkomingen reeds hersteld waren. Fijn dat we dit toe konden lichten. 

In 2018 hebben we een steekproefpercentage van 13% op de gastouders. Dit is ruim boven de wettelijke norm. We streven er in onze gemeente naar om de gastouder minimaal 1x per 3 jaar te inspecteren. Hier gaan we de extra middelen dan ook op inzetten. Het percentage zal in 2019 dus nog hoger liggen."

Circa 50 gemeenten zijn nog niet begonnen aan de jaarverantwoording. Heb je een tip voor hen?

"De jaarverantwoording is echt zo gedaan. Het is allemaal niet zo spannend als het lijkt. Blok een uurtje (in de ochtend), pak het collegevoorstel van vorig jaar erbij; dan kom je heel ver. Het is 1 juli voor je er erg in hebt, en je kunt het pas insturen naar de inspectie als het door het college is vastgesteld. En wel zo netjes om de gemeenteraad te informeren voor je het naar de inspectie verstuurd.

Daarnaast merk ik dat iedereen in het veld graag met je meedenkt. Loop je ergens tegenaan en weet je niet hoe je verder moet? Ik weet zeker dat het VNG kenniscentrum handhaving en naleving, DUO of de Inspectie van het Onderwijs graag met je meedenken. Dus bel ze gewoon.

Succes!"