Publicatiedatum: 12-06-2018

Nieuws

Van Ark: 'Geen uitstel nieuwe beroepskracht-kindratio'

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) ziet geen reden tot uitstel van de aangescherpte beroepskracht-kindratio (bkr) voor baby’s, die per 1 januari 2019 van kracht wordt. "De sector heeft tijd gekregen om nieuw personeel te werven of personeel om te scholen. Ik zie geen reden om de aangepaste kwaliteitseisen verder uit te stellen."

Van Ark is duidelijk en stelt: "Sinds de zomer van 2017 weten werkgevers in de kinderopvangsector dat zowel de aanscherping als de versoepeling van de beroepskracht-kindratio per 1 januari 2019 ingaan. Door de inwerkingtreding van de aangepaste eisen met een jaar uit te stellen, heeft de sector extra de tijd gekregen om eventueel nieuw personeel te werven dan wel personeel (om) te scholen. Ik zie geen reden om de aangepaste kwaliteitseisen verder uit te stellen".

Financiële compensatie

Van Ark schrijft in antwoord op de Kamervragen dat met de € 200 miljoen intensivering in de kinderopvang per 2017 destijds een compensatie is geregeld voor de financiële gevolgen van de aangescherpte bkr. "Daarbij is de kinderopvangtoeslag per 2017 structureel met € 136 miljoen verhoogd, waardoor ouders al merendeels zijn gecompenseerd voor de aankomende stijging van de kosten voor dagopvang. Ook wordt in 2019 de maximum uurprijs, zoals gebruikelijk, geïndexeerd. Daarnaast heeft dit kabinet structureel € 250 miljoen extra uitgetrokken voor de kinderopvang".

Meer informatie: