Publicatiedatum: 11-07-2019

Nieuws

Vraag van de maand: Wanneer is het voorbeeld handhavingsbeleid kinderopvang van de VNG beschikbaar?

In de rubriek 'Vraag van maand' vindt u maandelijks een vraag die vaak gesteld wordt aan de adviseurs van VNG KCHN. De vragen hebben afwisselend betrekking op de verschillende expertisegebieden die het kenniscentrum in huis heeft.

Het team Kinderopvang ontvangt regelmatig vragen over een voorbeeld handhavingsbeleid. De vraag van de maand is daarom:

Wanneer is het voorbeeld handhavingsbeleid kinderopvang van de VNG beschikbaar?

In juni heeft het KCHN een model voor beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering wet kinderopvang (registratie toezicht en handhaving) beschikbaar gesteld. Het model is geen kant-en-klaar beleid. U moet zelf de lokale visies en keuzes in het beleid aangeven. Wel hebben wij, in het bijgevoegde document ‘toelichting beleidsregels’ uitgelicht waar u lokaal invulling aan kunt geven en soms ook aan welke scenario’s u kunt denken.

Een voorbeeld van lokale invulling is de eerste stap in de handhaving. In het model wordt uitgegaan van een aanwijzing als eerste stap in de handhaving. Een aantal gemeenten begint direct met een (voornemen) last onder dwangsom. Wanneer uw gemeente hiervoor kiest is dat prima. Zorg er dan wel voor dat dit ook zo vastgelegd wordt in het handhavingsbeleid.

Binnenkort wordt het model aangevuld met een format voor het afwegingsmodel, waarin voor de diverse overtredingen handvatten staan voor de te kiezen maatregel.

Heeft u een andere vraag?

Dan kunt u deze via het contactformulier stellen aan de adviseurs van VNG KCHN.